עיטור וצבע

 בעזרת הצבע אני יוצרת  אוירה ומוסיפה עיטורים ודגשים
 משתמשת בצבע כ"תבלין" המוסיף חגיגיות מקוריות ושמחה