חצרות

הבתים פרי יצירתי חובקים חצרות אינטימיות קסומות
 "חדרים" בהם ניתן לנשום את הלילה ולהריח את הגשם